CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sức mạnh lớn nhất tạo nên sự thành công của Lập Phúc đến ngày hôm nay là nhờ vào tất cả nhân viên của công ty, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bộ phận lãnh đạo của công ty. Cơ cấu tổ chức của Lập Phúc được phân bố một cách khoa học và hợp lý, tất cả phòng ban điều hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, cơ cấu tổ chức này giúp công ty hoạt động có hiệu quả nhất, liên kết với nhau thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh và ngày càng phát triển.

 

sơ đồ công ty

 

 

 

0971 75 71 76
0971757176