TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững Cơ Khí Lập Phúc phấn đấu trở thành công ty vững mạnh, đặc biệt là luôn đi đầu trong lĩnh vực gia công kim loại.
Cơ Khí Lập Phúc luôn luôn SÁNG TẠO – không ngừng HOÀN THIỆN – áp dụng CÔNG NGHỆ – đón đầu CƠ HỘI – vượt qua THÁCH THỨC.

 

 

 

 

SỨ MỆNH

– Đối với thị trường
Sứ mệnh của Lập Phúc là đóng góp tích cực vào việc tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
– Đối với cổ đông và đối tác
Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
– Đối với nhân viên
Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
– Đối với xã hội
Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

 

0971 75 71 76
0971757176